TOP 10 Teesit

Hankkeessa on tunnistettu 10 keskeistä teesiä, joiden
noudattaminen luo perustan joukkoliikenteen asiakaslähtöiselle kehittämisille.
Seuraavana on esitelty nämä kymmenen teesiä.
Teesien yksityiskohtiin ja havainnollistaviin esimerkkeihin voit tutustua alla olevaa nappulaa klikkaamalla.