TOP 10 Käytännöt
tutkimuskaupungeista

Jokainen tutkimuksessa tarkasteltu kaupunki on joukkoliikenteessään erinomainen eri kategorioissa.
Tällä sivulla käydään läpi tutkimuskaupunkien parhaimmat käytännöt käyttäjälähtöisen joukkoliikenteen näkökulmasta.
Jokainen kaupunki on toisistaan poikkeava ja omaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 

1

Zürich –Vaihtopysäkit

 » Vaihtopysäkit ovat kuin pieniä rautatieasemia
 » Vaihto on nopeaa ja helppoa
 » Laiturilta toiselle vaihdot
 » Reaaliaikainen informaatio ja selkeät linjatiedot pysäkeillä isoilla digitaalinäytöillä
 » Busseissa vaihtoinformaatio näytöillä selkeästi esitettynä

⇒ Kaupungin tarinaan

2

Bern -tavallisten pysäkkien korkea laatu

 » Jokaisella tavallisellakin pysäkillä reaaliaikainen informaatio
 » Lippuja voi ostaa jokaiselta pysäkiltä
 » Pysäkit siistejä ja varusteluun kuuluu katos sekä roska-astia

⇒ Kaupungin tarinaan

3

Strasbourg -Metromainen runkoverkko

 » Metromainen raitiotiejärjestelmä
 » Nopeat ja suorat reitit
 » Hyvin selkeä ja intuitiivinen informaatio
 » Linjakartta on havainnollinen
 » Onnistunut brändäys

4

München -Yhteistyö

 » Inzell Iniatiative: organisaatio, jossa mukana autoliitto, kauppakamari, joukkoliikenteen järjestäjät, pyöräjärjestöjä, autoteollisuutta (BMW) yms.
 » Tuloksena strategioita päättäjille. Poliitikkojen helppo tehdä päätöksiä tämän pohjalta
 » Ymmärrys, ettei kaupunki kasva ilman joukkoliikenteeseen panostusta
 » Kannustus joukkoliikenteen käyttöön
 » Yhteinen tahtotila, yhteiset tavoitteet

5

Troyes -Pysäkkien tunnistettavuus

 » Pysäkit on nimetty lähellä olevien kohteiden mukaan
 » Pysäkeiltä lähtevien linjojen värikoodaus on onnistunut
 » Selkeä verkosto yhdessä tunnistettavien pysäkkien kanssa tekee järjestelmästä loogisen

6

Utrecht -Asemakeskuksen kehittämisohjelma

 » Asemakeskuksen multimodaalisuus: juna-, raitiotie, bussi, pyörä- ja autopysäköinti sekä hyvät kävely-yhteydet
 » Selkeä opastus kaikkiin vaihtoehtoihin
 » Kytkentä laajempaan kaupunkikehitykseen: asema on paikka oleskella, asioida ja elää
 » Voimakas panostus pyöräpysäköintiin: 22 000 uutta pyöräpysäköintipaikkaa
 » Ympärillä paljon toimintoja, taidetta ja autopaikatonta rakentamista
 » Innovatiivinen rahoitusmalli: ostoskeskus mukana rahoituksessa

⇒ Kaupungin tarinaan

Utrecht Centraal on malliesimerkki tehokkaasta liikennemuotojen yhdistelystä

7

Göteborg -Sähköbussin sisäpysäkki

 » 100% sähköinen bussilinja
 » Päätepysäkki sisätiloissa
 » Vieressä kahvila
 » Latauspiste sisätilassa, jolloin säätila ei vaikuta lataamiseen

8

Karlstad -Pienellä kaupungilla isot joukkoliikennevisiot

 » 60 000 asukkaan kaupunki ja voimakas tukeutuminen joukkoliikenteeseen
 » 17 linjan keskittäminen kahdeksaan runkolinjaan
 » Linjaston nopeuttamisella ja yksinkertaistamisella positiivisia vaikutuksia käyttäjämääriin
 » Vahva poliittinen tahtotila joukkoliikenteen kehittämiseen
 » BRT-järjestelmän kehittäminen hyvässä vauhdissa

⇒ Kaupungin tarinaan

9

Reading -Palvelubrändäys

 » Linjojen uniikkius ja visuaalisuus
 » Voimakas panostus asiakastyytyväisyyden parantamiseen

 » Kaluston innovaatiot: Padit, Jukeboksit, kirjastonurkkaukset
 » Joukkoliikenteen valvomo ja reaaliaikainen tilannekuva
 » Kuljettajien asiakaspalveluun panostus

10

Brighton & Hove – Politiikka ja yhteistyö

 » 2kk välein palaveri, johon osallistuvat joukkoliikenneoperaattori, kaupungin eri sektorit, poliitikot ja joukkoliikenneyhdistys
 » Pohditaan ratkaisuja kaupungin ja joukkoliikenteen kehittämiseksi
 » Säännölliset palaverit sitouttavat osallistujia entistä paremmin
 » Poliitikkojen ja viranhaltijoiden vuorovaikutus parantaa molemminpuoleista ymmärrystä
 » Asukkailta kysytään ongelmista ja niitä pohditaan myös palavereissa

⇒ Kaupungin tarinaan