Troyes - pieni kaupunki,
tehokas joukkoliikenne

Troyes on 60 000 asukkaan pieni kaupunki Seine-joen varrella noin 150 kilometrin päässä Pariisista. Historiallisessa Pohjois-Ranskan shampanjakaupungissa on tallella vielä paljon vanhoja 1500-luvun puuruututaloja sekä goottilaisia kirkkoja, joiden väleissä risteilevät kapeat kadut tekevät kaupungista uniikin. Ihmisen mittakaavainen vanha keskusta sisältää paljon kävelyalueita ja ydinkeskustassa jalankulku onkin helpoin kulkumuodoista. Keskustan pysäköintiä on rajoitettu historian saatossa ja keskustan alkuperäisen katuverkon kapeilla kaduilla bussit risteilevät varoen jalankulkijoita. Ympäristön viihtyisyyteen on panostettu erityisesti kauniilla istutuksilla kiertoliittymissä sekä pysäköintialueella, ja myös uudemmat katuosuudet on toteutettu esteettisesti hienosti.  Keskusta on säilyttänyt elinvoimaisuutensa vaikka ilmaisen pysäköinnin automarketit kaupungin laitamilla houkuttelevat autollisia ihmisiä. 

Bussit kulkevat ydinkeskustassa kapeilla kaduilla.

Kaupungin joukkoliikenne koostuu 15 tavallisesta bussilinjasta sekä 14 koululinjasta ja ne ulottuvat noin 20min päähän keskustasta. Koululinjat kulkevat koulujen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti, mutta myös muut kuin opiskelijat saavat käyttää niitä. Joukkoliikenteen linjastokartta on melko selkeä ja siinä on eroteltu linjat toisistaan väreillä. Hahmottamista helpottaa myös pysäkkien nimeäminen paikan- ja alueiden mukaan, ei kadun nimien. Pysäkkien kautta kulkevat linjat on helppo havaita numeron ja värinsä perusteella.

Pysäkit on nimetty havainnollisesti paikannimien mukaan.

Troyesissa uskottiin ennen, että lisääntyneet linjakilometrit tuovat lisää matkustajia. Järjestelmää kehitettiin pitkään tällä periaatteella, mutta kustannukset nousivat suhteessa lipputuloihin liian suuriksi. Kaupunki päätti vaihtoehtoisesti uudistaa ja yksinkertaistaa lippujärjestelmänsä, lisätä turvallisuutta busseissa sekä hioa organisaatiorakennettaan. Uudistusten myötä joukkoliikenteen vuosittaiset käyttäjämäärät ovat nousseet 9,4 milj. matkustajasta 10 milj. matkustajaan vain vuoden sisällä. Myös asiakasuskollisuus on nousussa. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen tilastojen keruun, kuten tiedon käytetyistä lipputyypeistä, joukkoliikenteen käyttöasteesta jne. Lippujärjestelmässä kuljettajilta ostettava kertalippu on erittäin edullinen ja ne ovat todella suosittuja.

Troyesin linjakartasta on helppo havaita linjojen reitit ja pysäkit.

Kaupungin strategiana on panostaa ennen kaikkea joukkoliikenteen nopeuteen suhteessa yksityisautoiluun. Bussien vuorovälin nostaminen on välttämätöntä suuremmilla matkustajamäärillä, mutta nopeus on tärkein kilpailutekijä erityisesti siksi, että Troyesin suuralue laajenee 20:stä kunnasta 80:een. Esimerkkinä nopeudesta on uusi bussilinja 12, joka yhdistää kaksi kaupunkialuetta toisiinsa 13 minuutissa. Aiemmin matka kesti 35 minuuttia. Muutoksen myötä linjan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti.

Troyesin joukkoliikennejärjestäjän vuosittainen budjetti on n. 17 milj. euroa. Tästä 13 milj. maksaa Troyesin suuralue, jonka rahoitus koostuu pääosin 11 milj. euron liikenneverotuloista (versement transport-tax). Vuosittaiset lipputulot ovat noin 4 milj. euroa eli joukkoliikenteen subventioaste on noin 70%.

Myös Troyesissa kaupungin reuna-alueiden joukkoliikenteen järjestäminen tuottaa haasteita -ennen kaikkea taloudellisia-. Tähän Troyes on pyrkinyt tuomaan ratkaisuja kokeilemalla kutsujoukkoliikennettä Torvilliersin kaupungissa. Tulokset olivat erittäin vakuuttavia, sillä ihmiset käyttivät palvelua paljon ja kustannukset olivat matalat. Tarkoituksena on tehdä uusia kokeiluja lähivuosina. Ranskan valtion tukien myötä myös kimppakyytipalvelut ovat suosittuja Troyesin alueella.