Liikkuminen palveluna

Liikkumisen uusien palvelujen kehittyminen on yksi liikennesektorin suurimmista murroksista, jota jouduttavat vallitsevat globaalit trendit, kuten kaupungistuminen, vähenevä halu omistaa oma auto, jakamistalous, vihreät arvot, verkkokaupan yleistyminen sekä lukuisat muut yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttavat ilmiöt. Nämä trendit ja ilmiöt muokkaavat sitä, kuinka ihmiset haluavat liikkua. Kehitys on toivottava, sillä liikenteen päästövähennyksiin ja yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävät globaalit tavoitteet pakottavat nopeaan muutokseen. Ihmisten halu liikkua helposti ei kuitenkaan tule katoamaan vaan ennemmin se lisääntyy. Parhaimmillaan liikkumisen palveluna toivotaan mahdollistavan autolla saavutettava liikkumisen helppous edullisemmin yhdessä omistuksen riippumattomuuden kanssa. Autot tulevat edelleen olemaan keskeinen osa liikennejärjestelmäämme, mutta tavoitteena on kytkeä ne paremmin osaksi julkisen liikenteen järjestelmää ja lisätä niiden täyttöastetta jokaisella matkalla.

Yhteiskäyttöautojen, pyöränvuokrauspalveluiden ja muiden viimeisen kilometrin palveluiden integroituessa osaksi suuremman kapasiteetin joukkoliikennettä tarvitaan vieläkin kehittyneempiä lippu- ja maksujärjestelmiä, jotta julkisen liikenteen järjestelmä ei olisi käyttäjän kannalta sekava. Tähän haasteeseen liikenne palveluna -konsepti pyrkii vastaamaan yhtenäistämällä kaikkien saatavilla olevien liikennepalveluiden lisäksi myös lippu- ja maksujärjestelmät. Nämä järjestelmät perustuvat mobiilisovellukseen, jonka kautta voidaan varata tai ostaa kaikki tarvittavat julkisen liikenteen liput sekä maksaa nämä yhdellä kertaa. Tulevaisuudessa on myös todennäköistä, että henkilöliikenteen palveluihin yhdistetään tavaraliikenteen palveluita erityisesti viimeisen kilometrin ongelman ratkaisemiseksi. 

Mobility as a Service Framework (LVM)

M

Mobility as a Service (MaaS) -alustojen vahvuutena on juuri viimeisen kilometrin palveluiden kytkeminen luotettaviin runkojoukkoliikenneyhteyksiin niin, että koko matkaketju sisältyy käyttäjälle tarjottavaan palveluun. Olemassa olevaan joukkoliikenteen palveluun kytketään siis paremmin julkinen liikenne sekä myös yksityiset kulkumuodot. Kuten liityntäpysäköintiä käsittelevässä luvussa todettiin, on joukkoliikennematka nähtävä kokonaisuutena, jonka ensimmäinen ja viimeinen osuus ovat yhtä tärkeitä kuin itse joukkoliikenteellä tehty matka. Esimerkiksi Saksan kansallinen rautatieyhtiö Deutsche Bahn on jo toteuttanut tätä kehittynyttä matkaketjuajattelua tarjoamalla pyöräpalveluita junalippujen ohessa (Deutsche Bahn 2017).

Liikenne palveluna on siis käyttäjälähtöistä julkista liikennettä, joka tekee monimutkaisesta järjestelmästä yksinkertaisemman asiakkaan näkökulmasta. Konsepti muuttaa asiakaskokemusta mutta vielä enemmän se muuttaa palveluita tarjoavien organisaatioiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien roolia ja toimintatapoja. Organisointitapoja sekä sopimusteknisiä asioita, kuten vastuun- ja kustannustenjakoa koskevia periaatteita, ollaan vasta muodostamassa erilaisissa liikkuminen palveluna –piloteissa. Tässä raportissa ei paneuduta yksityiskohtaisiin järjestämisperiaatteisiin, sillä ne tulevat hyvin todennäköisesti muuttumaan jo lähitulevaisuudessa. Seuraavaksi esitellään kuitenkin kolme MaaS-alustojen uranuurtajaa.

WHIM

Suomalaisen kasvuyrityksen Maas Globalin luoma liikkumissovellus, jonka avulla matkustaja voi käyttää takseja, vuokra-autoja, HSL:n joukkoliikennettä sekä pian myös Helsingin kaupunkipyöriä. Kaikkien liikkumispalveluiden maksaminen, varaus ja hallinnointi tapahtuvat Whim-sovelluksen kautta. Maksaminen tapahtuu joko matka kerrallaan tai vaihtoehtoisesti asiakas voi valita kuukausipaketin, johon sisältyy eri määrä erilaisia matkoja. Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa kattava liikkuminen ilman oman auton omistamista sekä tehdä liikkumisesta entistä vaivattomampaa ja kalustosta riippumatonta.

WHIM verkkosivu

WienMobil Lab

 • Jatkoprojekti SMILE-projektille
 • Intermodaalinen reittiopas Wienin alueella (Android, iOS)
 • Joukkoliikenteen, yhteiskäyttöautojen, kaupunkipyörien, oman auton, oman pyörän, taksien ja pysäköintilaitosten integraatio
 • Hinnoittelu ottaa huomioon olemassa olevat kausiliput ja alennukset (joukkoliikennelipun, kaupunkipyörä/yhteiskäyttöauto-jäsenyyden voi lisätä tilille)
 • Yhden klikkauksen elektroninen ostotapahtuma
 • Mukana: Wiener Linien, car2go, DriveNow, Zipcar, CityBike, Taxi 31300/40100 ja Wipark

Ominaisuuksia:

 • Muodostaa automaattisesti reittivaihtoehtoja ja kertoo näiden keston ja CO2-päästöt
 • Kertoo lähimmistä liikkumispalveluista käyttäjälle, kuten saatavilla olevien kaupunkipyörien määrän, vapaana olevien yhteiskäyttöautojen sijainnit tai metron reaaliaikaisen lähtöajan
 • Liput kaikkiin kulkumuotoihin voi ostaa suoraan sovelluksesta
 • Laskutus tapahtuu sovellukseen lisätyltä maksukortilta kuukauden lopuksi
 • Sovellus näyttää millä pysäkillä pitää jäädä pois ja toimii myös reittioppaana muita kulkumuotoja hyödyntäessä

Lisätietoja projektista

SiMobility

 • Siemensin oma Maas-alusta
 • Testialustana Berlin-Brandenburg
 • 15 liikennepalvelun tarjoajan integrointi yhden sovelluksen alle
 • Periaate sama kuin WienMobil Labissa
 • Maksu välittömästi tai kuukauden lopuksi
 • Järjestelmä tarjoaa aina edullisimman hinnan, ei kuukausimaksuja

Lisätietoja

LÄHTEET

Deutsche Bahn. (2017). Call a Bike - die Mietfahrräder der Bahn. Saatavissa: https://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/call_a_bike.shtml

Fluidtime. (2017). WienMobilLab. Saatavissa: https://www.fluidtime.com/en/references/integrated-mobility/wienmobil-lab

Schaefer, S. (2016). SiMobility. Siemens. 4th Florence Intermodal Forum.

WHIM. (2017). Saatavissa: http://whimapp.com/fi-fi/