Joukkoliikenteen rooli
kaupunkikehityksessä

Kaupungeilla on tavoitteena olla yhä viihtyisämpiä, turvallisempia, kestävämpiä ja toimivampia kokonaisuuksia, joissa jokaisella kansalaisella on mahdollisuus liikkua ja elää turvallisesti.  Kaupunkiliikenteen suunnittelussa fokus on siirtynyt ajoneuvoista ihmisiin, nykyään suunnitellaan enemmän liikkumista kuin liikennettä. Kaupunkiamme määrittää nyt ja tulevaisuudessa, miten ihmiset liikkuvat ja millä kulkuneuvoilla. Kaupunki ei pysty kasvamaan kestävästi, taloudellisesti ja tilallisesti ilman voimakkaita panostuksia joukkoliikenteeseen.

Göteborg – joukkoliikenne on kasvun avain

Göteborgissa on perinteisesti ollut vahva asema autoliikenteellä. Kaupunki on tunnettu Volvon kotina, ja asukkaat ovat mielellään liikkuneet henkilöautoilla. Vuonna 2004 autolla tehtiin vähän yli puolet (52 %) kaikista matkoista. Göteborgin asukasmäärä on kasvanut 20 vuodessa yli viidenneksen (22 %), kun vuonna 1995 väkiluku oli 450 000 ja vuonna 2015 550 000. Kaupungissa herättiin 2000-vuosikymmenen lopulla siihen, että se ei pysty kasvamaan, jos autoliikenne lisääntyy samassa tahdissa. Sekä päätöksentekijät että virkamiehet havahtuivat samaan ongelmaan, ja Göteborgissa aloitettiin voimakas kestävän liikkumisen – erityisesti joukkoliikenteen – edistäminen. Tavoitteena oli autoliikenteen vähentäminen, jotta kaupunki olisi entistä viihtyisämpi, sujuvampi ja turvallisempi. Lisäksi haluttiin rakentaa tiivistä kaupunkia, jotta matkat eivät pitenisi. Toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, sillä kymmenessä vuodessa autoilun kulkutapaosuus pieneni yli kymmenen prosenttiyksikköä 41 %:iin (2015).

Göteborgissa autoliikennettä on saatu vähennetyksi tukeutumalla joukkoliikenteeseen.

”Joukkoliikenne helpottaa ihmisten arkipäiväistä elämää ja
mahdollistaa elävät ja viihtyisät kaupungit” – Bo Enquist

Yhä useamman ihmisen muuttaessa kaupunkeihin, on ihmisten liikkumistottumuksiin vaikutettava, jotta kaupungit säilyisivät viihtyisinä tiloina ja suurinta osaa katutilasta eivät käyttäisi moottoriajoneuvot. Joukkoliikenne tukee myös voimakkaasti lyhyiden matkojen kulkutapoja eli jalankulkua ja pyöräilyä.

München – joukkoliikennemyönteinen politiikka on parasta kaupunkikehitykselle

Münchenissä joukkoliikenteen on todettu olevan ainoa tapa, jolla kaupunki voi kasvaa ja kehittyä. Jopa paikalliset autovalmistajat, kuten BMW, eivät halua, että kaupungin keskustaan tehdään matkoja autolla, koska autot eivät yksinkertaisesti mahdu kaupungin kaduille. Ruuhkat ovat epäedullisia liiketoiminnalle ja ihmisille. Münchenissä keskustan liikkeetkin kannustavat ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä asiointimatkoillaan. Tämä on parasta mahdollista mainosta joukkoliikenteelle, jonka arvon ymmärtäminen kaupunkikehitykselle on haastavaa, mutta välttämätöntä.

München on yksi maailman parhaista, kun puhutaan joukkoliikenteestä.

”Münchenissä keskustan liikkeenomistajat
 kannustavat joukkoliikenteen käyttöön”

Münchenin viesti on hyvin selkeä: joukkoliikennemyönteinen politiikka on paras tapa kehittää kaupunkia. Erityisesti isommissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa joukkoliikenne kannattaa ottaa keskeiseksi teemaksi kaupunkikehitystä koskevissa strategioissa, sillä se luo pohjan kaupungin sisäiselle liikkumiselle ja määrittää kaupungin taloudelliset ja spatiaaliset kasvumahdollisuudet. Kun joukkoliikenteen merkitys on ymmärretty ja tavoitteet on selvästi määritetty, niitä on huomattavasti helpompi alkaa toteuttaa. Kaupungin pitkän kehityksen kannalta oikeita toimenpiteitä on mahdotonta tehdä, jos alkuperäiset tavoitteet ovat väärät tai epäselvät.

Ei kaupunkikasvua ilman joukkoliikennettä.

Karlstad ja Troyes – pienten kaupunkien voittokulku

Pienemmissä (50 000 − 100 000 asukasta) kaupungeissa saatetaan ajatella, että autoilu on liikennejärjestelmän perusta, jolloin joukkoliikenne järjestetään vain vaadittavan palvelutason mukaisesti. Euroopassa on kuitenkin esimerkkejä 60 000 asukkaan kaupungeista, joissa joukkoliikenne nähdään tärkeänä osana kaupunkien liikennejärjestelmää. Ruotsin Karlstadissa on tehty mullistava suunnitelma uudistaa runkobussijärjestelmä rakentamalla nopeita BRT-linjoja (Bus Rapid Transit) keskustasta tärkeimpiin kohteisiin, kuten yliopistolle, keskussairaalaan ja suurimmille asuin- ja työpaikka-alueille. Busseille rakennetaan erillisiä väyliä, mikä nopeuttaa ja selkeyttää bussiliikennettä. Uusi verkosto muodostaa kaupunkiliikenteen pääsuonet, joissa virtaa elämän syke.

Karlstadissa asukasluku ei ole este joukkoliikenteen kehittymiselle.

Samoin 60 000 asukkaan Troyes’ssa (Ranska) on kehitetty joukkoliikennettä päämäärätietoisesti vuodesta 2005 lähtien. Lippujärjestelmä on uudistettu yksinkertaistamalla lipputuotteita, ja samalla hintoja on laskettu. Joukkoliikenteen runkolinjat on suunniteltu uudestaan keskittymällä pääsuuntiin. Tällä hetkellä kaupungissa on 15 bussilinjaa, joita on kehitetty nopeammiksi kuin autoliikenne. Esimerkiksi linja 12 kulkee nykyään kahdelta asuinalueelta keskustaan 13 minuutissa, kun aiemmin matka-aika oli 35 minuuttia. Nopeuttamiskeinoina ovat olleet muun muassa reittien suoristaminen, bussikaistojen rakentaminen sekä liikennevaloetuudet. Alueille, joissa ei ole riittävästi joukkoja, on kehitetty kutsuliikennettä, yhteiskäyttöautopalveluja, pyöräilyä sekä niiden liityntää joukkoliikenteeseen. Troyes’ssa on 10 vuoden ajan edetty pienin askelin kohti visiota, joka aikanaan on laadittu. Kuitenkin reittejä nopeuttamalla joukkoliikenteen matkustusmäärät nousivat vuosien 2014−2015 aikana 1,4 miljoonaa (8,6 miljoonasta 10 miljoonaan matkustajaan).

Troyes: Reittien nopeuttaminen toi vuodessa
1,4 miljoonaa matkustajaa lisää (+16% ).

Troyesin bussit kulkevat kapeilla kaduilla keskellä tiivistä kaupunkia.

Joukkoliikenne on myös olennainen osa kaupungin imagoa. Strasbourgissa modernit raitiovaunut ovat kuin katukalusteita, jotka on suunniteltu kaupunkikuvaan sopiviksi. Champagnen maakunnan pääkaupungissa Reims’ssa raitiovaunujen etu- ja takalasit ovat shamppanjalasin muotoiset, mikä korostaa kaupungin brändiä shamppanjan pääkaupunkina. Strasbourgissa, Bernissä ja Zürichissa raitiovaunujärjestelmät ovat hyvin korkeatasoisia ja käyttäjäystävällisiä, joten matkustaminen on helppoa ja mukavaa. Se parantaa ihmisten mielikuvaa kaupungista.