Brighton&Hove – yhteistyöllä kohti
parempaa joukkoliikennekaupunkia

Brighton & Hove on noin 270 000 asukaan kaupunki Englannin kanaalin rannalla eteläisessä Englannissa, noin 90 kilometrin päässä Lontoosta. Kaupungin kaksiosainen nimi juontaa juurensa vuoteen 1997, jolloin Brightonin ja Hoven piirikunnat yhdistettiin yhdeksi kaupungiksi. Kaupunkien välistä rajaa ei nykyisin enää huomaa, vaan alueet ovat sulautuneet yhteen yhdeksi kaupungiksi. Suurimmat rajat kaupunkien välillä lienevät asukkaiden mielessä, sillä osa kokee yhä olevansa joko Brightonista tai Hovesta.

Brighton & Hove on yksi tärkeimmistä turistikohteista Englannissa niin paikallisille kuin kansainvälisille turisteille. Englannin kanaalin rannalla sijaitsevat pitkän hiekkarannat houkuttelevat auringonpalvojia erityisesti kesäaikaan ja Brighton Pierin pitkällä sillalla sijaitsevassa huvipuistossa on nähtävää niin lapsille kuin aikuisille. Kaupungissa vieraileekin vuosittain peräti 8,5 miljoonaa turistia.

Turisteja varten on olemassa lukuisia reittikohtaisia oppaita.

Englannissa yksi merkittävimmistä joukkoliikenteeseen vaikuttaneista tekijöistä on vuonna 1986 tehty päätös markkinaehtoisen linja-autoliikenteen vapauttamisesta. Päätöksen jälkeen kaikki linja-autoreitit tulivat bussioperaattoreiden vapaasti liikennöitäviksi. Kunnat saivat subventoida ainoastaan kannattamattomia bussireittejä, kuten yhteyksiä haja-asutusalueille. Näin ollen kunnilla ei myöskään ole sananvaltaa reitteihin, aikatauluihin tai lippujen hintoihin. Useissa kaupungeissa joukkoliikenteen palvelutaso aluksi romahti, kun bussiyhteydet keskittyivät vain tietyille tuottoisimmille reiteille eivätkä linjat välttämättä muodostaneet toimivaa reitistöä. Markkinaehtoinen joukkoliikenne koski kaikkia Iso-Britannian kaupunkeja lukuun ottamatta Lontoota, jossa viranomainen edelleen kilpailuttaa joukkoliikenteen järjestämisen. Kuntien rooliksi uudistuksen jälkeen jäi käytännössä vuoropuhelun mahdollistaminen eri operaattorien välillä ja infrastruktuurin, kuten bussikaistat ja pysäkit, tuottaminen joukkoliikenteen tarpeisiin.

Brighton & Hovessa on markkinoiden vapauttamisesta huolimatta vain yksi vahva bussioperaattori, Brighton & Hove busses. Yhtiö on osa suurempaa valtakunnallista Go Ahead -bussioperaattoria mutta se toimii hyvin paikallisesti. Suurin osa kaupungissa operoitavista bussilinjoista kuuluu Brighton & Hove Busses -yhtiölle ja ainoastaan kaupungin subventoimilla bussilinjoilla on muita operaattoreita. Kun suurin osa linjoista kuuluu yhdelle operaattorille, on muiden toimijoiden vaikeampaa tulla kilpailuun mukaan. Toisaalta tämä nähdään kaupungin joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta etuna. Vahvan markkina-asemansa turvin Brighton & Hove busses on voinut investoida kaluston ja linjaston kehittämiseen ilman pelkoa putoamisesta pois markkinoilta. Yhtiön on mahdollista kokeilla uusia, alkuun kenties kannattamattomia, linjoja ja kehittää linjastoa kokonaisuutena.

Yhden toimijan periaatteella on myös muita etuja. Yhteistyön kehittäminen kunnan ja operaattorin välillä on ollut helpompaa, kuin jos tarvitsisi sovittaa yhteen useamman operaattorin tarpeita. Yhteistyö kaupungin ja Brighton & Hove busses -yhtiön välillä onkin avointa ja keskustelu jatkuvaa. Vaikka kunta ei voikaan suoraan vaikuttaa siihen, miten bussiyhtiö joukkoliikennettä operoi, käyvät eri osapuolet jatkuvaa keskustelua joukkoliikenteen kehittämiseksi. Intressit ovat välillä erilaiset, mutta keskustelulla voidaan päästä kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Operaattorikin hyötyy avoimesta yhteistyöstä, sillä kunta edelleen vastaa infrastruktuurin kehittämisestä ja esimerkiksi bussikaistojen ja -pysäkkien rakentamisesta. Kehittäminen onkin vastavuoroista: kunta pyrkii luomaan edellytykset tehokkaalle joukkoliikenteelle esimerkiksi rakentamalla joukkoliikenne-etuisuuksia ja operaattori pyrkii huomioimaan kaupungin toiveet bussiliikenteen kehittämiseksi.

Lippujärjestelmä Brighton & Hovessa on yhdestä operaattorista huolimatta melko epäselvä. Lipputyyppejä on lukuisia ja hinta vaihtelee sen mukaan, ostaako tunnin, yhden päivän vai useamman päivän lipun. Lippuja on myös erikseen yhdelle tai kahdelle henkilölle sekä neljän hengen ryhmille. Lippuja on mahdollista ostaa muun muassa kuljettajalta, juna-aseman lipunmyynnistä tai bussioperaattorin pyörittämästä One Stop Travel -lipputoimistosta. Näiden lisäksi kaupungissa on käytössä lipun oston mahdollistava M-tickets mobiilisovellus sekä The Key -bussikortti. Kaikkia lipputyyppejä ei kuitenkaan voi ostaa kaikista paikoista, vaan matkustajan on etukäteen tiedettävä, mikä olisi edullisin lipputyyppi ja mistä sen saa ostettua. Erityisesti turistille lipun osto ja lippujen hinnat eivät näyttäydy kovin selkeinä. Toisaalta erilaiset lipputyypit mahdollistavat sopivan lipun ostamisen juuri omiin tarpeisiin.

Lipputyyppejä on olemassa jokaisen tarpeisiin.

Brighton & Hove busses -yhtiön markkinointi perustuu pitkälti itse joukkoliikennevälineisiin eli busseihin. Jos halutaan houkutella asiakkaita käyttämään joukkoliikennettä, tulee bussien olla siistejä, esteettömiä ja miellyttäviä. Siksi bussien ulkonäköön ei ainoastaan sisällä vaan myös ulkopuolella on panostettu. Tämä näkyy muun muassa bussien kylkiin maalatuissa, yksinkertaistetuissa linjakartoissa, joiden avulla saa nopeasti kuvan siitä, mihin bussi on menossa ja mitkä ovat sen pääpysäkit. Kaikissa busseissa on sisällä ilmainen wifi-yhteys.

Koska Brighton & Hove on merkittävä turistikaupunki, on siellä panostettu myös turistien suosimiin linjoihin. Esimerkiksi rannikkoa pitkin ajavaa linjastoa kutsutaan nimellä ”The Coaster” ja se yhdistää Brightonin muihin rannikolla sijaitseviin kyliin. Linjalla on omannäköisensä bussit, jotka tunnistaa The Coaster -nimestä sekä vihreän-sinisestä värimaailmasta. Näin niin turistien kuin paikallisten on helppo tunnistaa kyseistä reittiä pitkin ajavat bussit. Värikoodausta ja linjojen nimeämistä on hyödynnetty myös muilla linjoilla.

Vaikka Brighton & Hove ei kenties olekaan Euroopan tai edes Iso-Britannian paras joukkoliikennekaupunki, on kunta pystynyt hyvin luovimaan markkinaehtoisen joukkoliikenteen asettamien vaatimusten kanssa. Yhden toimijan periaate vaikuttaa toimivan kaupungissa hyvin ja myös kunnan edustajat ovat siihen tyytyväisiä. Joukkoliikennettä on pyritty edistämään jatkuvasti ja keskusteluyhteys operaattorin ja kunnan välillä on tiivistä. Bussilinjastoa on kehitetty kokonaisuutena ja käyttäjien tarpeita pyritään huomioimaan jatkuvasti. Kuten niin monessa muussakin asiassa, myös joukkoliikenteen järjestämisessä ongelmat ilmenevät useimmiten silloin, kun keskusteluyhteys eri osapuolten välillä ei ole kunnossa. Brighton & Hovessa on onnistuttu luomaan avoin ja kehitysmyönteinen ilmapiiri, joka tuottaa asukkaille ja turisteille yhä parempia joukkoliikennepalveluita.

Paikalliset bussit on brändätty omannäköisikseen.