Last mile: uudet palvelut

Last mile –palvelut tulee nähdä osana julkisen liikenteen verkkoa.  Esimerkiksi kaupunkipyörien asemat ja yhteiskäyttöautojen pysäköinti-infrastruktuuri täytyy suunnitella osana joukkoliikenneverkkoa. Teknologiat, palvelut ja ratkaisut ovat jokainen erilaisia, mutta jokainen niistä täydentää omassa vahvuusalueessaan julkisen liikenteen järjestelmää. 

Julkisen liikenteen järjestelmä on monimuotoinen.

UUDET TAKSIPALVELUT

Uudenlainen, mobiilisovellukseen perustuva, käyttöliittymä perinteisiin taksipalveluihin sekä uusille palveluntuottajille. Taksipalvelut ovat henkilöautoihin perustuvia liikennepalveluja, joissa asiakas voi tilata kuljetuksen etukäteen tai vaihtoehtoisesti hyödyntää olemassa olevia noutopisteitä.

Uber

Mobiilisovelluksella tilattava yksityishenkilöiden kuljetuksiin perustuva taksipalvelu, joka palvelee 561 eri kaupungissa maailmalla.

Matkustajan näkökulmasta

Tarvitaan Uber-mobiilisovellus, älypuhelin sekä internetyhteys. Sovellukseen kirjaudutaan ja sen yhteyteen liitetään maksukortti, jolta kyydit veloitetaan automaattisesti. Kyyti tilataan kertomalla sovellukselle sijainti, haluttu kulkuneuvotyyppi sekä määränpää. Sovellus määrittää automaattisesti sopivan kuljettajan perustuen kuljettajien ja matkustajan sijaintiin. Ennen matkaa matkustajalle ilmoitetaan matkan arvioitu hinta. Maksu veloitetaan matkan jälkeen automaattisesti, ja kyydin jälkeen matkustajalla on mahdollisuus arvioida kuljettaja.

Ajajan näkökulmasta

Ajan tulee olla vähintään 21-vuotias, omistaa taksikuljettajan lisenssi, ajokortti ja taksilupa. Rekisteröidyttäessä jaetaan dokumentit ja käyttäjä aktivoidaan paikallisessa tukikeskuksessa oman auton tai yhteistyöyrityksen auton kanssa. Käytännön järjestelyjen jälkeen kuljettajan tulee ladata Uber-kuljettajan sovellus, joka ilmoittaa kyytipyynnöistä sekä tarjoaa yksityiskohtaiset reittiohjeet asiakkaan luokse sekä asiakkaan haluttuun määränpäähän. Matkan jälkeen sovelluksesta voi tarkistaa ansaitun rahasumman sekä antaa matkustajalle arvosanan.

Erikoisominaisuuksia

Hinta muodostuu perustaksasta sekä kilometri- ja minuuttipohjaisista hinnoista. Korkean kysynnän aikoina otetaan käyttöön ”surging”-kertoimet, jotka nostavat hintoja jopa kolminkertaisiksi. Tällä tavalla taataan, että kaikki kyydin oikeasti tarvitsevat saavat kyydin sekä samalla kannustetaan kuljettajia ajamaan juuri kyseisenä ajankohtana. Kuljettajien ja matkustajien arviointi pitää myös yllä korkeaa laatua ja palvelutasoa. Kokeiluasteella on lisäksi UberEATS-ruuankuljetuspalvelu uber-kuljettajien toimesta.

KYYTI (TUUP)

Perinteisen taksin ja joukkoliikenteen välimuoto, joka perustuu kustannusten jakamiseen usean matkustajan kanssa. Tarkoitettu erityisesti raideliikennematkan ensimmäiselle ja viimeiselle osuudelle, sillä Kyydin on tarkoitus tehdä yhteistyötä valtion rautatieyhtiö VR:n kanssa. Palveluun rekisteröidytään mobiilisovelluksen kautta ja myös palvelun käyttö tapahtuu sovelluksella.

Kyyti-palvelun eri hintaluokat.

Älykäs kutsujoukkoliikenne

Vaihtelevaan joukkoliikenteen kysyntään tarkoitettu palvelu, jossa matkustajien tilausten perusteella likimain samaan suuntaan kulkevat matkustajat kerätään yhteen joukkoliikennevälineeseen älykkäästi ajoneuvojen reittejä optimoiden. Palvelut eroavat taksipalveluista kaluston koossa. 

KUTSUPLUS

Periaate:

 • Kutsuliikennekokeilu HSL:n ja Split Finlandin toimesta
 • 15 pikkubussilla liikennöintiä, jossa kyydin pystyi tilaamaan joko verkkosivun tai mobiilisovelluksen avulla lähelle kotioveaan
 • Lipun hinta määräytyi siitä, kuinka nopeasti matkustaja halusi vuoron määränpäähänsä (kokeilussa 3-6€)
 • Älykäs reitinoptimointijärjestelmä yhdisteli samaan suuntaan kulkevia matkoja mahdollisimman korkean käyttöasteen ja kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi

Kokeilun tuloksia:

 • Kilpailukykyinen henkilöautoille
 • Tervetullut lisä poikittaisliikenteeseen
 • Enemmän matkustajakilometrejä ajoneuvokilometrejä kohti
 • Mitä isompi ajoneuvokanta, sitä edullisempi kustannus matkaa kohti --> pienen mittakaavan toiminta vaatii huomattavaa subventointia
 • Käyttäjäpalautteen mukaan lähes kaikki palvelua käyttäneet käyttäisivät palvelua jatkossakin

Last mile -automaattibussit

Reittipohjaiset tai kutsuohjautuvat automaattipikkubussit, jotka toimivat uutena joukkoliikenteen last mile-palveluna syöttäen liikennettä suuremman kapasiteetin runkolinjoille. 

EASY MILE & NAVYA (valmistajat)

 • Lyhyet liikennöintimatkat, matalat ajonopeudet ja täyssähköisyys --> mahdollisuus hyödyntää myös tarkoin valituissa jalankulkuympäristöissä
 • Tavoitteena syöttöliikenne suuremmille runkolinjoille sekä operointi erikoiskohteissa, kuten sairaala- tai tehdasalueilla sekä tapahtumissa ja lentokentillä. Mahdollisuuksina myös kampusalueet sekä kävelykeskustat
 • Vaihtoehtoina reittipohjaisuus tai kutsuohjautuvuus
 • Etuna kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys ja kysyntään joustavasti vastaaminen
 • Teknologisia haasteita kuitenkin lukuisia

SOHJOA

 • Easy Milen robottibussilla operointi oikean liikenteen seassa kolmella eri kokeilualueella
 • Tarkoitus tarjota yrityksille käyttöalusta kokeilla omia sovelluksia ja teknologiaa osana automaattibusseja
 • Operointi valvojat kyydissä --> pidemmän aikavälin tavoite saada yksittäinen etävalvoja valvomaan useiden automaattibussien toimintaa yhtäaikaisesti
 • Soveltuvuus erityisesti runkolinjojen liityntäliikenteeseen

Yhteiskäyttöautot

Autojen jakamista useampien henkilöiden välillä eriaikaiseen käyttöön. Palvelun periaate on tämän jakamisen helpottaminen. Yhteiskäyttöautot voivat toimia seuraavasti:

 • Ihmisille tarjotaan uusi autofleet käytettäväksi. Autot sijaitsevat kadun varrella tai pysäköintitaloissa.
 • Hyödynnetään jo olemassa olevaa autotarjontaa yhteiskäyttöautojärjestelmänä, joka sisältää auton avaamisjärjestelmän ympärivuorokautisen käytön mahdollistamiseksi. Tämä voi mahdollistaa esimerkiksi yhtiön omistaman autojoukon tehokkaamman ja halvemman käytön.

Palvelu toimii parhaiten kaupunkiseutujen tiiviissä osissa, jotta riittävän korkea käyttöaste voidaan saavuttaa. Tähän tavoitteeseen tarvitaan:

 • läheiset noutopisteet asuntoihin nähden
 • alueella hyvät yhteiskäyttöautojen pysäköintimahdollisuudet sekä rajoitetut yksityisautojen pysäköintimahdollisuudet
 • olemassa oleva ja laadukas vaihtoehto omalle autolle jokapäiväisiin matkoihin (joukkoliikenne, pyöräily, kävely)

Eri tavalla järjestetyissä yhteiskäyttöautopalveluissa vaikutukset ovat erilaisia. Ranskan yhteiskäyttöautopalveluista kaikille avoimista yhteiskäyttöautopalveluista kiertävä malli, jossa auto pitää palauttaa samaan pisteeseen, tarjoaa sisäkaupungin asukkaille hyvän ratkaisun keskustasta esikaupunkialueille tehtäviin satunnaismatkoihin. Tällä on suuri vaikutus autonomistuksen vähentymiseen. Yksi syy tähän on, että palvelu voi sisältää erityyppisiä autoja ja vastata dynaamisesti käyttäjän erilaisiin käyttötarpeisiin. Tällä on suuri vaikutus autonkäyttötottumuksen vähentämiseen. Palvelun käyttäjät hyödyntävät tutkimusten mukaan myös enemmän erilaisia kulkutapoja jokapäiväisiin matkoihinsa.

Puolestaan asemalähtöinen yksisuuntainen malli, jossa ajetaan asemalta toiselle asemalle, tarjoaa lisää valinnanmahdollisuuksia isojen kaupunkien sisäisiin jokapäiväisiin matkoihin. Palvelu on joustava käyttäjille, mutta sillä pitää olla monia asemia kattavan toiminnan mahdollistamiseksi. Mallin avulla yhteiskäyttöautoilusta saadaan näkyvämpää . Tutkimusten mukaan yhteiskäyttöautoilu voi muuttua vallitsevaksi kulkutavaksi sen käyttäjien jokapäiväisillä matkoilla muiden kulkutapojen sijaan. Yhteiskäyttöautoilun kolmas malli on asematon malli, jossa auto jätetään tiettyyn osaan kaupunkia. Asematon malli on malleista joustavin, jonka kohde on satunnaisia, lyhyitä matkoja isojen kaupunkien keskustoissa tekevät käyttäjät. Hinnoittelu on tämän vuoksi usein minuuttipohjaista.

Kaupungin rooli

Kaupungit eivät välttämättä järjestä eivätkä rahoita yhteiskäyttöautopalveluja, mutta ne voivat osoittaa suunnan palveluiden kehittämiselle asettamalla kannustimia, mm:

 • Yhteiskäyttöautojen asemien myöntäminen operaattoreille rajoitetulle aikavälille (esim. 3 vuodeksi). Vain niille operaattoreille, jotka täyttävät edellytykset palvelun suhteen.
 • Ehdollinen etujen myöntäminen parhaille operaattoreille koskien asemien sijaintia ja niiden luvan hintaa sekä kestoa. Kaupungit voivat tarjota myös etuja palvelun käyttäjille, antaa tukea markkinointiin sekä integroida palveluja osaksi kaupungin julkisen liikenteen järjestelmää.
 • vaikuttaa yhteiskäyttöautoilun ekosysteemiin palvelun käytön tukemiseksi:
  • muokkaamalla pysäköintinormeja yhteiskäyttöautoystävällisemmäksi niin, että pysäköinti on yhteiskäyttöautoille joustavaa
  • tarjoamalla laadukkaan joukkoliikenteen
  • parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita
  • pienemmissä tai vähemmän tiiviissä kaupungeissa kaupungin omistamien henkilöautojen käytön muuntaminen henkilökunnalta julkiseen yhteiskäyttöön palvelun hinta-käyttösuhteen hillitsemiseksi.

Kimppakyydit

Auton yhteiskäyttö samalla matkalla ajajan ja matkustajan välillä. Vaikka jo monet ihmiset hyödyntävät kimppakyytejä työmatkoilla ja vapaa-ajanmatkoilla, voidaan kimppakyydin käyttö saada helpommaksi erilaisia kimppakyytipalveluita hyödyntämällä, jotta ihmiset löytävät kyytejä vaivattomammin:

 • Kimppakyytiryhmien kokoamisen perinteiset digipalvelut
  • Blablacar
 • Reaaliaikaiset ja ennustavat digipalvelut. Tavoitteena ehdottaa automaattisesti autoilijalle jonkun kyytiin ottamista matkalla.
  • Karos, Waze Carpool
 • Mallit, jotka hyödyntävän peukalokyydin spontaaniutta
  • Rézopouce sisältää luottoyhteisön muodostamisen ja ylläpidon
 • Kimppakyytilinjan muodostaminen
  • Popcar sovellus –pilotissa kimppakyytiä ajetaan tiettyä reittiä ja ajaja saa maksun joka kerta ajaessaan reitillä tiettynä aikana ottaen matkustajia kyytiin.

Hyödyt

 • Parantaa isojen kaupunkien saavutettavuutta satunnaismatkoilla matkustajalle edullisella tavalla. Tätä kehitystä parantavat erityisesti perinteiset kimppakyytiryhmien digitaaliset kokoamispalvelut
  • Blablacarin matkojen keskipituus on yli 300 km. Se kilpailee intercity –junien ja –linja-autojen kanssa.
 • Vähentää yksityisautoilla ajettuja kilometrejä kaupunkiseudun jokapäiväisissä matkoissa
  • Haasteena saada kimppakyytimatka mahdollisimman sujuvaksi autoilijoille ja kannustaa lyhyiden matkojen kimppakyydin käyttöön. Palvelun pitäisi hillitä ajanmenetystä ja matkan suunnittelun vaivoja sekä varmistaa matkustajalle edullinen matka.

Kaupungin rooli

Kaupungit voivat osallistua lyhyiden työmatkojen kokeiluihin kaupungin automäärän vähentämiseksi ja liikenteen sujuvoittamiseksi. Monet kaupungit keskittyvätkin kenttätyöhön jokapäiväisen kimppakyydin edistämiseksi työntekijöiden keskuudessa, joilla on pitkä työmatka ja kiinteät työajat ja jotka ovat motivoituneita säästämään. Tämän vuoksi juuri työmatkalaiset ovat hyvä ryhmä edistämään kimppakyytipalveluita. Tavoitteena on ennakkoluulojen ehkäisy sekä kimppakyytiratkaisun tarjoaminen ihmisille, joka on heti valmis käyttöön.

Riippuen alueen kimppakyydin kehittämispotentiaalista, kaupunki voi järjestää tiloja, jolla matkustajan kyytiin ottaminen on turvallinen sekä saumaton tapahtuma matkaketjussa. On tärkeää, että jo olemassa olevien tilojen hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan, kuten kauppojen pysäköintiparkkeja, joukkoliikenteen pysäkkejä jne.

Valtion rooli

Valtion rooli on helpottaa kimppakyytien tarjoamista ja ottaa siitä kulukorvaus, jotta kimppakyytejä ei tulkita luvanvaraiseksi taksitoiminnaksi. Valtion on siis hyvä luoda selkeät pelisäännöt ja viestiä sallitut käytännöt läpinäkyvästi kaikille. 

Pyöräpalvelut

Palvelujen monipuolisuus:

 • kaupunkipyöräjärjestelmä
 • pyörän pitkäaikainen vuokrauspalvelu
 • pyörän korjauksen koulutus
 • pyörän ajamisen koulutus

Tavoitteet

Pyöräpalveluiden tavoitteena on saada pyörän käyttö helpommaksi ja houkuttelevaksi. Pyöräpalveluiden onnistuminen riippuu kuitenkin vahvasti pyöräinfrastruktuurin laadusta ja kattavuudesta. Kun infrastruktuuri on kunnossa, on pyöräilyn integroiminen kaupungin liikennejärjestelmään helpompaa. 

Kaupunkipyörien hyödyt

 • edistää pyöräilyä trendinä
 • tarjoaa lisää valinnanvapautta kulkumuodon valinnassa isojen kaupunkien keskustoissa
 • tarjoaa joustavaa pyöräpalvelua
 • Iso investointi: perinteisellä asemamallilla operoinnin kustannus on 2400 euroa per pyörä yli 250 000 asukkaan kaupunkiseuduilla
 • Palvelun muunnelmia:
  • asematon malli, palvelun hinnan hillitsemiseksi ja joustavuuden lisääntymiseksi. Kiinassa operaattorit tuovat pyörät ilmaiseksi ja tästä mahdollisesti koituvat haitat jäävät kaupungille. 
  • tukipalvelu pyörän vertaisvuokraukseen

Pariisin kaupunkipyöräjärjestelmä sisältää 1800 pyöräasemaa 300m välein ja yli 23 600 pyörää. (Velib 2017)

HSL:n kaupunkipyöräjärjestelmä keräsi vajaassa vuodessa yli 33 000 käyttäjää ja toi 860 000€ tulot. Pyörillä poljetaan keskimäärin 9,7 matkaa päivässä. (HSL 2017)

Pitkäaikaisen vuokrauspalvelun hyötynä:

 • tuoda pyörällä liikkumisen vaihtoehto kaikkiin kaupunginosiin, ei vain ydinkeskustaan
 • laajentaa joukkoliikenteen käyttöaluetta: kehittää joukkoliikenteen ja pyörän matkayhdistelmiä alueilla, joille kaupunkipyöräjärjestelmä ei sovi.
 • saada ihmisiä totutetuiksi pyöräilyyn uudelleen
 • tarjota laajaa valikoimaa ihmisten eri tarpeiden mukaan: ”cargo-bikes”, sähköpyöriä, taittopyöriä, jne.

LÄHTEET


HSL. (2017). Kaupunkipyörillä poljettu jo yli miljoona matkaa. Saatavissa: https://www.hsl.fi/uutiset/2017/kaupunkipyorilla-poljettu-jo-yli-miljoona-matkaa-10762

Velib. (2017). Vélos en libre-service à Paris. Saatavissa: http://en.velib.paris.fr/