JEE

Eurooppalaisia esimerkkejä käyttäjälähtöisestä joukkoliikenteestä

Mikä JEE?

Kestävällä tavalla kehittyvä elinvoimainen kaupunki tarvitsee toimivan joukkoliikennejärjestelmän, joka liittyy saumattomasti ihmisten arkeen ja palvelee laajaa käyttäjäjoukkoa eri elämäntilanteissa. Joukkoliikenteen kehittäminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joita kaupungeilla ja kunnilla on käytettävänään energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä, yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisessä sekä liikenneturvallisuuden ja monipuolisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisessä.

Tutkimuksessa keskitytään kaupunkien joukkoliikennejärjestelmään ja erityisesti joukkoliikenteen käyttäjälähtöisyyteen. Yksi tärkeimmistä tutkimuksen osa-alueista on joukkoliikenteen tarkasteleminen osana koko liikennejärjestelmää ja käyttäjälähtöisiä matkaketjuja. Laaja-alainen tieto kootaan 10 eurooppalaisesta kaupungista, joissa joukkoliikennettä on edistetty menestyksekkäästi. Kaupunkeihin tutustutaan analysoimalla niiden joukkoliikennejärjestelmää kirjallisuuskatsauksen, palvelutason analysoinnin, havainnoinnin ja asiantuntijahaastattelujen avulla.

Yhteistyökumppanit

 

Raportin rakenne

TOP 10.

Top 10 käytännöt

Case-kaupungeistamme kerätyt kymmenen parasta joukkoliikenteen suunnittelun käytäntöä. Kokonaisvaltaisesta ajattelusta detaljeihin. Politiikasta käytäntöön. Jokaisen kaupungin joukkoliikenne on omanlaisensa ja loistaa tietyissä osissa, mutta aina on opittavaa. 

Top 10 Teesit

Hankkeen ydinsisältö teesien muodossa. Mitkä asiat luovat perustan hyvälle joukkoliikenteelle ja mihin asioihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota, kun joukkoliikennettä halutaan kehittää asiakaslähtöisesti.

Asiakas.